0031 (0)73 6419578 Ma - Vri 08:00 - 17:00 Speldenmakersstraat 5 5232 BH 's-Hertogenbosch
Certified
ISO 9001:2015
Erkend Leerbedrijf
Wij leiden vakmensen op
Lid Van:
Koninklijke Metaalunie
Contact

ISO 9001:2015

Managmentverklaring

De directie van Gereedschapmakerij Van Vlijmen B.V., hierna te noemen Van Vlijmen B.V., geeft met deze beleidsverklaring haar positieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid aan voor kwaliteit, milieu en de maatschappij.

Deze beleidsverklaring is voor het publiek beschikbaar en op een centrale plaats binnen de organisatie voor eigen medewerkers en derden opgehangen.
Nieuwe medewerkers worden bij indiensttreding in kennis gesteld van deze beleidsverklaring. Aan de medewerkers die al in dienst zijn is de beleidsverklaring toegelicht tijdens de reguliere werkoverleggen

Van Vlijmen B.V. heeft de kwaliteit en bereidheid in huis om de processen die van invloed zijn op de kwaliteit op professionele wijze te beheersen.
Om deze doelstelling te kunnen bereiken is de organisatie doelmatig ingericht en zijn alle voor de kwaliteit van belang zijnde processen overzichtelijk gerangschikt.
De personeelsleden van Van Vlijmen B.V. zijn op de hoogte en vertrouwd met het kwaliteitsbeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen deze consequent toe. Ook zijn de personeelsleden zich bewust van het belang om volgens de eisen en wensen van klanten en andere stakeholders te werken en zijn zij op de hoogte van geldenden wet- en regelgeving.
De directie verplicht zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens de
ISO 9001:2015 en verklaart al het nodige te doen om het kwaliteitssysteem, zoals in het kwaliteitshandboek beschreven, aktueel te houden en de effectiviteit van het systeem continue te verbeteren.

De directie toont haar betrokkenheid tot dit kwaliteitssysteem aan door:
– Erop toe te zien dat het kwaliteitsbeleid aansluit bij de strategische richting en de context van de organisatie.
– Erop toe te zien dat het kwaliteitsmanagementsysteem naadloos aansluit bij de bedrjfsprocessen.
– De medewerkers daar waar nodig te stimuleren en te faciliteren bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

De directie ziet er op toe dat de integriteit van het kwaliteitssysteem wordt gehandhaafd wanneer veranderingen worden doorgevoerd.

Gereedschapmakerij Van Vlijmen B.V.,
Datum: 31 juli 2015
Alex van Vlijmen